Posiedzenie Zarządu 15.12.2021

Informujemy zainteresowanych członków Kasy, że najbliższe posiedzenie Zarządu na którym rozpatrzymy Państwa wnioski odbędzie się 15 grudnia o godz. 8.00. Przypominamy o terminie składania dokumentów zgodnie z terminarzem.

Decyzje Zarządu podjęte na posiedzeniu w dniu 15.11.2021 r.

Liczba nowoprzyjętych członków: 9 Liczba rezygnacji z członkostwa: 23 Kwota wycofanych wkładów: 71 495,00 zł Liczba przyznanych pożyczek długoterminowych: 58 Kwota przyznanych pożyczek długoterminowych: 403 350,00 zł Liczba przyznanych zapomóg: 3 Kwota przyznanych...

Posiedzenie Zarządu 15.11.2021

Informujemy zainteresowanych członków Kasy, że najbliższe posiedzenie Zarządu na którym rozpatrzymy Państwa wnioski odbędzie się 15 listopada o godz. 8.00 Przypominamy o terminie składania dokumentów zgodnie z terminarzem.

Decyzje Zarządu podjęte na posiedzeniu w dniu 15.10.2021 r.

Decyzje Zarządu podjęte na posiedzeniu w dniu 15.10.2021 r. Liczba nowoprzyjętych członków: 24 Liczba rezygnacji z członkostwa: 17 Kwota wycofanych wkładów: 69.375,00 zł Liczba przyznanych pożyczek długoterminowych: 69 Kwota przyznanych pożyczek długoterminowych:...

Posiedzenie Zarządu 15.10.2021

Informujemy zainteresowanych członków Kasy , że najbliższe posiedzenie Zarządu na którym rozpatrzymy Państwa wnioski odbędzie się 15 października o godz. 8.00 Przypominamy o terminie składania dokumentów zgodnie z terminarzem.

Decyzje Zarządu podjęte na posiedzeniu w dniu 15.09.2021 r.

Decyzje Zarządu podjęte na posiedzeniu w dniu 15.09.2021 r. (obejmują wnioski złożone po 18.06.2021 oraz złożone w miesiącu lipcu i sierpniu) Liczba nowoprzyjętych członków: 13 Liczba rezygnacji z członkostwa: 70 Kwota wycofanych wkładów: 233 974,00 zł Liczba...