Liczba nowoprzyjętych członków: 9
Liczba rezygnacji z członkostwa: 23
Kwota wycofanych wkładów: 71 495,00 zł
Liczba przyznanych pożyczek długoterminowych: 58
Kwota przyznanych pożyczek długoterminowych: 403 350,00 zł
Liczba przyznanych zapomóg: 3
Kwota przyznanych zapomóg: 3 850,00 zł