Lista obsługiwanych placówek

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach CKZiUWŚ
Centrum Usług Wspólnych w Katowicach CUW
Dom Dziecka DDz.Tęcza
Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego KCEZ-CKZIU
II Liceum Ogólnokształcące LO II
III Liceum Ogólnokształcące LO III
IV Liceum Ogólnokształcące LO IV
VI Liceum Ogólnokształcące LO VI
VII Liceum Ogólnokształcące LO VII
VIII Liceum Ogólnokształcące LO VIII
X Liceum Ogólnokształcące LO X
XI Liceum Ogólnokszałcące LO XI
XIV Liceum Ogólnokształcące LO XIV
XV Liceum Ogólnokształcące LO XV
Zespół Szkół Plastycznych N.ZSP
Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Siódemki” NP7
Pałac Młodzieży P.MŁ.
Przedszkole Nr 1 P01
Przedszkole Nr 2 P02
Przedszkole Nr 3 P03
Przedszkole Nr 4 P04
Przedszkole Nr 5 P05
Przedszkole Nr 13 P13
Przedszkole Nr 14 P14
Przedszkole Nr 15 P15
Przedszkole Nr 16 P16
Przedszkole Nr 17 P17
Przedszkole Nr 20 P20
Przedszkole Nr 21 P21
Przedszkole Nr 22 P22
Przedszkole Nr 23 P23
Przedszkole Nr 25 P25
Przedszkole Nr 26 P26
Przedszkole Nr 27 P27
Przedszkole Nr 30 P30
Przedszkole Nr 32 P32
Przedszkole Nr 33 P33
Przedszkole Nr 34 P34
Przedszkole Nr 35 P35
Przedszkole Nr 36 P36
Przedszkole Nr 39 P39
Przedszkole Nr 40 P40
Przedszkole Nr 45 P45
Przedszkole Nr 46 P46
Przedszkole Nr 47 P47
Przedszkole Nr 48 P48
Przedszkole Nr 49 P49
Przedszkole Nr 50 P50
Przedszkole Nr 51 P51
Przedszkole Nr 52 P52
Przedszkole Nr 57 P57
Przedszkole Nr 59 P59
Przedszkole Nr 60 P60
Przedszkole Nr 62 P62
Przedszkole Nr 63 P63
Przedszkole Nr 64 P64
Przedszkole Nr 66 P66
Przedszkole Nr 67 P67
Przedszkole Nr 71 P71
Przedszkole Nr 72 P72
Przedszkole Nr 73 P73
Przedszkole Nr 74 P74
Przedszkole Nr 75 P75
Przedszkole Nr 76 P76
Przedszkole Nr 78 P78
Przedszkole Nr 80 P80
Przedszkole Nr 81 P81
Przedszkole Nr 82 P82
Przedszkole Nr 84 P84
Przedszkole Nr 85 P85
Przedszkole Nr 89 P89
Przedszkole Nr 90 P90
Przedszkole Nr 92 P92
Przedszkole Nr 93 P93
Przedszkole Nr 94 P94
Przedszkole Nr 95 P95
Przedszkole Nr 97 P97
Przedszkole Nr 99 P99
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna NR 1 PPP NR1
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr2 PPP NR2
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr3 PPP NR3
Poradnia Psychologiczno-Pdagogiczna Nr5 PPP NR5
Emeryci MP R
Emeryci SP R SP
Szkoła Podstawowa nr 1 SP 01
Szkoła Podstawowa nr 9 SP 09
Szkoła Podstawowa nr 10 SP 10
Szkoła Podstawowa nr 11 SP 11
Szkoła Podstawowa nr 15 SP 15
Szkoła Podstawowa nr 17 SP 17
Szkoła Podstawowa nr 19 SP 19
Szkoła Podstawowa nr 21 SP 21
Szkoła Podstawowa nr 22 SP 22
Szkoła Podstawowa nr 27 SP 27
Szkoła Podstawowa nr 28 SP 28
Szkoła Podstawowa nr 33 SP 33
Szkoła Podstawowa nr 34 SP 34
Szkoła Podstawowa nr 35 SP 35
Szkoła Podstawowa nr 36 SP 36
Szkoła Podstawowa nr 40 SP 40
Szkoła Podstawowa nr 44 SP 44
Szkoła Podstawowa nr 45 SP 45
Szkoła Podstawowa nr 48 SP 48
Szkoła Podstawowa nr 53 SP 53
Szkoła Podstawowa nr 54 SP 54
Szkoła Podstawowa nr 58 z Odziałmi Integracyjnymi SP 58
Szkoła Podstawowa nr 59 SP 59
Szkoła Podstawowa nr 62 SP 62
Szkoła Podstawowa nr 64 SP 64
Szkoła Podstawowa nr 65 SP 65
Szkoła Podstawowa nr 66 SP 66
Szkoła Podstawowa nr 67 SP 67
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna SPPP
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna SPR
Szkoła Podstawowa nr 6 Specjalna SPS 06
Szkoła Podstawowa nr 7 Specjalna SPS 07
Szkoła Podstawowa nr 39 Specjalna SPS 39
Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna SPS 55
Szkoła Podstawowa nr 61 Specjalna SPS 61
Technikum Nr. 8 Tech.Nr 8
Technikum Nr15 Klenczara Tech.Nr15
Związek Nauczycielstwa Polskiego ZNP
Zespół Szkół NR 1 Im.Gen.J Ziętka ZS NR1
Zespół Szkół Nr2 im.J.Iwaszkiewicza ZS NR2
Zespół Szkół Nr3 ZS NR3
Zespół Szkół Nr7 ZS NR7
Zespół Szkół Ekonomicznych ZSEko
Zespół Szkół Gastronomicznych ZSG
Zespół Szkół Handlowych ZSHan
 Zespół Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach ZSiP01
Zespół Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach ZSiP02
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ZSO 1
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ZSO 2
Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych ZSO dla D
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego ZSP.S
Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących ZSPdlaDz.
Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych ZSP-M
Zespół Szkolno-Prz. nr 1 ZSPrz.  1
Zespół Szkolno-Prz. Nr 2 ZSPrz.  2
Zespół Szkolno-Prz. nr 3 ZSPrz.  3
Zespół Szkolno-Prz. nr 4 ZSPrz.  4
Zespół Szkolno-Prz. nr 5 ZSPrz.  5
Zespół Szkolno-Prz. nr 6 ZSPrz.  6
Zespół Szkolno-Prz. nr 7 ZSPrz.  7
Zespół Szkolno-Prz. nr 8 ZSPrz.  8
Zespół Szkolno-Prz. nr 9 ZSPrz.  9
Zespół szkolno-Prz. nr 10 ZSPrz. 10
Zespół Szkolno-Prz. nr 11 ZSPrz. 11
Zespół Szkolno-Prz. nr 12 ZSPrz. 12
Zespół Szkolno-Prz. nr 13 ZSPrz. 13
 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 ZSTiO Nr2
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 ZSTiO Nr3
ZSZ im. Mielczarskiego ZSZ Mielc
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 ZSZSp. 6