Decyzje Zarządu podjęte na posiedzeniu w dniu 15.10.2021 r.

Liczba nowoprzyjętych członków: 24
Liczba rezygnacji z członkostwa: 17
Kwota wycofanych wkładów: 69.375,00 zł
Liczba przyznanych pożyczek długoterminowych: 69
Kwota przyznanych pożyczek długoterminowych: 543.300,00 zł
Liczba przyznanych zapomóg: 3
Kwota przyznanych zapomóg: 5.000,00 zł