Decyzje Zarządu podjęte na posiedzeniu w dniu 15.09.2021 r.
(obejmują wnioski złożone po 18.06.2021 oraz złożone w miesiącu lipcu i sierpniu)

Liczba nowoprzyjętych członków: 13
Liczba rezygnacji z członkostwa: 70
Kwota wycofanych wkładów: 233 974,00 zł
Liczba przyznanych pożyczek długoterminowych: 139
Kwota przyznanych pożyczek długoterminowych: 1 024 120,00 zł
Liczba przyznanych zapomóg: 2
Kwota przyznanych zapomóg: 3 000,00 zł
Odroczenia spłaty rat pożyczki: 3